Stichting Codice e Musica

logo codice e musica


Terug naar Homepage

In maart 2003 is de stichting Codice e Musica ('codex en muziek') in het leven geroepen.

De doelstelling van de stichting is buitenbijbelse geschriften, die de spiritualiteit van de bijbelse geschriften verdiepen en verbreden onderdeel te laten worden van onze (geestelijke) cultuur. De stichting probeert dit te bereiken door delen van deze geschriftenop muziek te laten zetten, uit te geven ente laten uitvoeren.

Een eerste werk in deze opzet was het oratorium ‘Het evangelie naar Maria’ van Leo Köhlenberg. De tekst van het evangelie naar Maria (Magdalena), waarvan veel verloren is gegaan, wer door Maria de Groot (theologe, auteur en dichteres) weer tot één geheel gemaakt. Op 4 oktober werd dit werk uitgevoerd in de Grote Kerk te Leeuwarden.

Dit concert werd opgenomen en uitgezonden door Omrop Fryslân. Op 6 juni 2004 zond de IKON-radio delen van het concert met een interview uit. Inmiddels is ook de Engelse editie van het oratorium verschenen onder de titel: ‘The Gospel of Mary’.

De stichting zal zich voornamelijk bezighouden met de geschriften die in 1945 in het dorp Nag Hammadi in Egypte gevonden zijn. Veel van deze geschriften worden gekenmerkt door de nadruk op de ‘gnosis’. Bij de ‘gnosis’ gaat men uit van een meer innerlijke beleving van het goddelijke, waarbij wordt gesteld dat het ‘Koninkrijk van God’ in ons is.

In 2005 verscheen een tweede oratorium van de hand van Leo Köhlenberg over het evangelie van de Waarheid. Dit oratorium werd opgedragen aan Gilles Quispel en kon kort voor zijn overlijden aan hem overhandigd worden.

Het zal duidelijk zijn dat de verschillende projecten veel kosten met zich meebrengen. Ter bestrijding hiervan worden door de stichting subsidies aangevraagd. Omdat deze nooit geheel toereikend zijn, worden giften zeer op prijs gesteld. Begunstigers kunnen een bedrag overmaken op gironummer 9484585 t.n.v. stichting Codice e Musica in De Knipe. U kunt ook vriend of vriendin worden van Codice e Musica. Voor meer informatie klik hier.

Voor persinformatie kunt u de stichting bereiken via de voorzitter, Coen Wessel  tel. 0513-624149, c.wessel@chello.nl


                                        thomas                     

                                                   de apostel Thomas