Wordt vriend of vriendin van Codice e Musica
logo codice e musica

Terug naar Homepage

Terug naar Stichting Codice e Musica

Codice e Musica heeft als doel om buitenbijbelse geschriften, die de spiritualiteit van de bijbelse geschriften verdiepen en verbreden, onderdeel te laten worden van onze (geestelijke)cultuur. Zij probeert dit te bereiken door compositieopdrachten te geven rond deze geschriften en deze muziek uit te geven. Tevens laat zij deze muziek uitvoeren.

De stichting houdt zich voornamelijk bezig met de geschriften die in 1945 in het dorp Nag Hammadi in Egypte gevonden zijn. Anders dan de canonieke geschriften van de bijbel hebben de Nag Hammadi geschriften een meer gnostische inslag. Bij de 'gnosis' gaat men uit van een meer innerlijke beleving van het goddelijke.Het zal duidelijk zijn dat de verschil-lende projecten veel kosten met zich meebrengen. Door vriend(in) te worden van Codice e Musica maakt u het de stichting mogelijk om nieuwe compositieopdrachten te geven en nieuwe concerten te organiseren.

Vrienden van de stichting krijgen korting op uitgaven/concerten en worden op de hoogte gehouden van nieuwe projecten.
Aanmeldingsformulier

Hierbij meld ik me aan als vriend(in) van de stichting Codice e Musica en wil ik de stichting steunen met een jaarlijkse bijdrage van:

0   €    25,=                    0   €    50,=                    0   €  100,=                0   ………….
(gewenst bedrag aankruisen/invullen)


Naam: ………………………………………………………………………………
Adres: ……………………………………………………………………………..
PC + Woonplaats: …………………………………………………………..
e-mail adres: ……………………………………………………………………

Uw bijdrage kunt u overmaken op giro 9484585 t.n.v. de penningmeester
van de stichting Codice e Musica te De Knipe.

Aanmeldstrookje graag sturen naar:
P.Nijssen,  Skipper 24,  8456 JB De Knipe of naar dit e-mail adres: 
evangelievanthomas@kpnplanet.nl